Bộ 5 chai TPCN bù nước và điện giải Hyelyte 250ml - Hương dâu – Dược Việt Đức Store