TPCN Siro ho An Khái Hoa 125ml – Dược Việt Đức Store