THÔNG BÁO NGHỈ TẾT CANH TÝ 2020 – Dược Việt Đức Store