THÁNG 11 – ƯU ĐÃI BẤT TẬN, THAY LỜI TRI ÂN – Dược Việt Đức Store