Detoxliv (4 vỉ x 10 viên/hộp) – Dược Việt Đức Store