Combo bao gồm 01 Miếng ghép hình thông minh Bio và 01 Gói viên nhai Bi – Dược Việt Đức Store