THƯ CHÚC TẾT & THÔNG BÁO NGHỈ TẾT MẬU TUẤT 2018 – Dược Việt Đức Store