THÔNG BÁO NGHỈ DU LỊCH DỊP 8/3 – Dược Việt Đức Store