Kỉ niệm 11 năm thành lập công ty 8/3/2006 – 8/2/2017 – Dược Việt Đức Store