Chương trình khuyến mại "Trao nhau sức khoẻ - Tươi trẻ cả năm" – Dược Việt Đức Store