Thương hiệu Bio-acimin ra sản phẩm đặc chế dành riêng cho trẻ táo bón – Dược Việt Đức Store